PRODUCENT MEDALI Pracownia Studio 108 MEDALE STATUETKI

Szanowni Pa??stwo,

W pracowni metaloplastyki Studio 108 stosujemy star─? technik─? t??oczenia w metalu. Powstaj─? unikatowe prace - medale oraz p??askorze??by srebrne delikatnie powlekane z??otem. Nawi─?zujemy do najlepszych do??wiadcze?? i tradycji dawnych mistrz??w sztuki zdobniczej i r─?kodzielniczej.

Wiele z naszych prac wytwarzamy na indywidualne zam??wienie, kieruj─?c si─? sugestiami naszych Klient??w. Tak powstaj─? srebrne p??askorze??by, statuetki, insygnia (??a??cuchy, laski) tablice mosi─???ne, piecz─?cie lakowe, ryngrafy, sygnety, herbarze oraz inne wyroby wykonane w technice metaloplastyki.

PRODUCENT MEDALI - MEDALE - MONETY

W pracowni Studio 108 wykonujemy medale okoliczno??ciowe, medale pami─?tkowe, medale jubileuszowe i medale sportowe oraz monety.┬á Oferujemy r??wnie?? etui na medale w kilku rodzajach. Produkcja medali odbywa si─? w kilku kategoriach r????ni─?cych si─? ??rednic─?, materia??em oraz g??─?boko??ci─? i rodzajem grawerowania - medale p??askie i wypuk??e.

SREBRNE OBRAZKI

Obrazki ze srebra s─?┬á pomy??lane jako oryginalne i gustowne prezenty
dla partner??w w biznesie, lub szczeg??lnych go??ci. Stanowi ozdob─? mieszka??, gabinet??w oraz biur. Wielu zadowolonych Klient??w ??wiadczy o wysokiej jako??ci naszych prac.

ODLEWANIE STATUETEK

Szczeg??ln─? form─? honorowania os??b wybitnych s─? statuetki. Pi─?knie prezentuj─? si─? na naszych biurkach...

UMIE??─? SWOJE LOGO

Medalom,┬á srebrnym p??askorze??bom i statuetkom mo??ecie Pa??stwo nadawa─? w??asny, niepowtarzalny charakter, poprzez umieszczenie Waszych indywidualnych napis??w, czy symboli (dedykacji, herbu, logo itp.).

Wierzymy, ??e nasze ma??e dzie??a znajd─? uznanie w Pa??stwa oczach i mamy nadziej─? na szybki kontakt.


Studio 108
Tarnowskie G??ry
wojew??dztwo ??l─?skie